Tecta Development Sp. z o. o. TECTA Logoul. Dąbrowska 1
63-020 Zwola
tel. +48 728 871 762
mail: biuro@tecta.com.pl

NIP 786 169 87 09
VAT UE PL786 169 87 09


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000439787

Kapitał Zakładowy
417 500,00 PLN